موسسه خیریه امام حسین علیه السلام

به امید ساخت سرپناهی برای بی پناهی

به امید ساخت سرپناهی برای بی پناهی

فعالیت های موسسه

گزارش عملکرد سال ۹۴

نوشته شده توسط مهر گستر / خرداد ۳۱, ۱۳۹۵ / نظر بدهید /