موسسه خیریه امام حسین علیه السلام

به امید ساخت سرپناهی برای بی پناهی

به امید ساخت سرپناهی برای بی پناهی

مطالب سایت

آمار و عملکرد

ادامه مطلب
نوشته شده توسط مهر گستر / تیر ۳, ۱۳۹۵ / نظر بدهید /

گزارش هفتگی

ادامه مطلب
نوشته شده توسط مهر گستر / تیر ۳, ۱۳۹۵ / نظر بدهید /

« به نام خدا » هیچ کار خارق العاده ای انجام نمی شود ، مگر به دست افرادی که “باور” دارند . . .  حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۸ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۲۱ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  […]

گزارش و آمار

ادامه مطلب
نوشته شده توسط مهر گستر / تیر ۳, ۱۳۹۵ / نظر بدهید /
حمایت مالی موسسه

حمایت مالی موسسه

ادامه مطلب
نوشته شده توسط مهر گستر / خرداد ۵, ۱۳۹۵ / نظر بدهید /

خیرین نیک اندیش و حامیان حقوقی مؤسسه شامل شرکتها ، سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی در صورت تمایل به حمایت های نقدی و پشتیبانی خانواده های تحت پوشش مؤسسه ، می توانند از طریق موارد زیر اقدام نمایند. شماره حسابهای بانکی مؤسسه (جهت واریز وجوه نقدی) بانک ملت جام: ۱۸  / ۱۹۱۷۷۲۹۴ بانک صادرات […]