موسسه خیریه امام حسین علیه السلام

به امید ساخت سرپناهی برای بی پناهی

به امید ساخت سرپناهی برای بی پناهی
shadow

گزارش هفتگی

نوشته شده توسط مهر گستر / تیر ۲, ۱۳۹۵ / نظر بدهید /

« به نام خدا »

من آموخته اما با خدا همه چیز ممکن است  . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————————

بخشش یعنی عدم مقاومت در زندگی  . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۳۰ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۸۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————-

خدایا ، چقدر زیباست ، حس کردن حضور زیبایت به وقت بخشش . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————

وقتی دستی را به یاری می گیری ، بدان که در آن زمان دست دیگر تو ، در دست خداست . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴ بابت تعداد ۲ پرونده بالغ بر ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————

چه روز زیبایی خواهدبود وقتی بهترین ها را برای دیگران بخواهید . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۷ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۴۰ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۱.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————-

مهربان بودن ، مهم ترین قسمت انسان بودن است . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————————————

میان آرزوهای شما و معجزه خداوند ، دیواری است به نام ایمان و اعتماد . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————————————

خدایا: با حضور تو همه لحظه هایم به عشق مبدل میشوند . . .

حاصل مشارکت خیرین در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۰۶ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

—————————————————————————————————————————————————————————–

بخشش هر کس به اندازه عشق اوست ، بخشنده ها عاشقند . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۹ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————

خدا را در کجا یافتی ؟؟ در قلب کسانی که بی دلیل مهربانند . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۲ بابت تعداد ۲ پرونده بالغ بر ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————

هیچ کار خارق العاده ای انجام نمی شود ، مگر به دست افرادی که “باور” دارند . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۸ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۲۱ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————————

برای خودت زندگی کن و برای دیگران زندگی باش . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۱۳ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————————————————–

ماندگارترین اثر هنری انسان محبت است . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۲۴ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۲۲ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

 


 

یک روز خوب که در نمیزند بیاید داخل ، روز خوب را باید خلق کرد . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۷ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————————————–

خدا همیشه در دل ما حضور دارد و ما نیز همیشه در آغوش او هستیم . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۱۳ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

—————————————————————————————————————————————————————-

همه اتفاقات خوب ، برای انسانهای مثبت اندیش می افتد . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۰۳ بابت تعداد ۲ پرونده بالغ بر ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۲۶ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

هر روزی که دستی را گرفتی ، دلی را بدست آوردی ، اشکی را پاک کردی ، آن روز را زندگی کرده ای . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۱۰ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————————————

قلبتان را به سوی آسمان و آغوشتان را به روی ثروت الهی بگشایید . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۱۳ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۱.۰۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

 


چه روز زیبایی خواهدبود وقتی بهترین ها را برای دیگران بخواهید . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۵ بابت تعداد ۲ پرونده بالغ بر ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۱۶ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

همان فردایی که دیروز از آن صحبت می کردید فرا رسید . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۹ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۲۲ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۱۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۸۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

شما همیشه پاداش کامل اعمالتان را می گیرید . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۲ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۱۰ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————

یادمان باشد خدا مهمان قلبهای وسیع است . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۱۵ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————————–

سهم ما انسانها از یکدیگر 

آرامشی است که به هم هدیه می دهیم . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۸ بابت تعداد ۲ پرونده بالغ بر ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۱۷ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

      

————————————————————————————————————————————————————————-

در دور دست ها به دنبال خدا نگرد 

خدا همین جاست . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۱۶ پرونده از اختیارات مدیرعامل شامل ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————

خدای عزیزم

بابت هدیه ای که هر روز با عشقت به من می دهی سپاسگزارم  . . . 

“هدیه ای که نامش زندگیست” 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۲۵ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۱۵ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————-

اگر روزی محبت کردی بی منت ، لذت بردی بی گناه ، بخشیدی بدون شرط

بدان آن روز واقعاً زندگی کرده ای  . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۸ بابت تعداد ۲ پرونده بالغ بر ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۲۷ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۱.۰۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————–

کسی که برایت آرامش بیاورد ، مستحق ستایش است . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۱ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۲۹ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————

زندگی به اندازه ی فکرهای شما زیبا می شود . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۱۹ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

—————————————————————————————————————————————————-

زندگی به اندازه ی فکرهای شما زیبا می شود . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۳۱ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۳۳ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————–

انسانهای نیک ابدی بوده و همیشه زنده خواهند ماند . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۲۱ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۱.۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————

عشق که باشی ، خدا در تو دمیده است . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۷ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۲۵ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۱.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۱.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۱.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

 

——————————————————————————————————————————————————

مهم این است که شما همیشه 

جلوتر از کسانی هستید که هرگز حرکت نمی کنند . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۰ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۲۸ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۱.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————

ایمان دارم که

قشنگترین عشق ، نگاه مهربان خداوند به بندگانش است ! 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۳۵ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۱.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۱.۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۱.۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————-

هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق الهی . . . ! 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۲/۲۷ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۲۲ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۱.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————–

هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران . . . ! 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۲/۲۰ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۲۵ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۱.۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————————

آنجا که عشق است ، صلح حکمفرماست . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۲/۱۳ بابت تعداد ۲ پرونده بالغ بر ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۲۷ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۱.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

0X2A1977 0X2A1981 0X2A1982 0X2A1983 0X2A1988 0X2A1990 0X2A1991 0X2A1992 0X2A1993 0X2A1994 0X2A1996 0X2A1997 0X2A1998

——————————————————————————————————————————————————————–

خدا فقط یک زبان را می فهمد ، 

زبان عشق را . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۲/۰۶ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۱۶ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۶۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۹۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

0X2A1861 0X2A1862 0X2A1863 0X2A1864 0X2A1865 0X2A1866 0X2A1869 0X2A1870

 

—————————————————————————————————————————————————————-

ای اهل آسمان ؛ اجازه 

امروز ، برای من هم حاضری میزنید؟ 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۱/۳۰ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۱۷ پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۱.۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

0X2A1663 0X2A1675 0X2A1676 0X2A1677 0X2A1679 0X2A1680 0X2A1685 0X2A1687 0X2A1688 0X2A1691

———————————————————————————————————————————————————-

 

انرژی ما انرژی خداست.

خدا ، نام همان انرژی کل هستی است . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۶/۰۱/۲۳ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تصویب ۴۰پرونده از ختیارات مدیرعامل شامل ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت رایگان و ۱.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت وام جمعاً به مبلغ  ۱.۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کل آن به مبلغ ۲.۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

0X2A1599 0X2A1601 0X2A1609

DCIM100GOPROGOPR1018.JPG
DCIM100GOPROGOPR1018.JPG
DCIM100GOPROGOPR1021.JPG
DCIM100GOPROGOPR1021.JPG
DCIM100GOPROGOPR1026.JPG
DCIM100GOPROGOPR1026.JPG
DCIM100GOPROGOPR1042.JPG
DCIM100GOPROGOPR1042.JPG
DCIM100GOPROGOPR1043.JPG
DCIM100GOPROGOPR1043.JPG
DCIM100GOPROGOPR1045.JPG
DCIM100GOPROGOPR1045.JPG
DCIM100GOPROGOPR1049.JPG
DCIM100GOPROGOPR1049.JPG

DCIM100GOPROGOPR1051.JPG

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code