موسسه خیریه امام حسین علیه السلام
درباره ما

درباره ما

موسسه خیریه امام حسین (ع) در سال ۱۳۶۱ به همت جمعی از نیکوکاران محترم بنا بر پیشنهاد مرحوم حاج محمد امینی در راستای یاری رساندن به مردم جامعه تأسیس و به شماره ۳۴۳ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. مؤسسه خیریه امام حسین(ع) در طول سه دهه فعالیت خود حدود ۸۸۰۰ خانوار را تحت پوشش قرار داده و نه تنها با تمرکز روی حل مشکل مسکن آنان را صاحب یک سقف و سرپناه کرده بلکه با کمک های دیگر جهت کارآفرینی ، تأمین ارزاق ، کمک در درمان ، ایجاد کلاسها و کارگاههای آموزشی ، تأمین…[ادامه]

درباره ما
خواندم !

گزارش هفتگی

نوشته شده توسط در تاریخ تیر ۲, ۱۳۹۵

« به نام خدا »

گاهی خدا با دست شما ، دست دیگر بندگانش را می گیرد  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۸/۰۱ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————–

گاهی خدا با دست شما ، دست دیگر بندگانش را می گیرد  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۷ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————–

گاهی خدا با دست شما ، دست دیگر بندگانش را می گیرد  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۰ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۱.۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————–

خوشبختی یعنی: 

واقف بودن به اینکه هر چه داریم ، از رحمت خداست . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۷/۰۳ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————–

هر کس به انسانها محبت کند ، خداوند بر عزتش می افزاید. “حضرت علی(ع)”

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۶/۲۷ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

۰

———————————————————————————————————————————————————————————–

قشنگ ترین قرض الحسنه
واریز همیشگی لبخند به حساب دیگران است . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۶/۱۳ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————–

زندگی تسلیم شما می شود ، هنگامی که دیگران را خوشحال می کنید . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۶/۰۶ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————–

آدم های باهوش فکر می کنند
آدم های بزرگ عمل می کنند . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۵/۳۰ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————–

خوشبختی یعنی:
واقف بودن به اینکه هر چه داریم ، از رحمت خداست . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۵/۲۳ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————–

عشق همان چیزی است که به شما امکان می دهد بارها و بارها متولد شوید . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۵/۱۶بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

خوشبختی یعنی: 

واقف بودن به اینکه هر چه داریم ، از رحمت خداست . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۵/۰۹ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

خداوند در مواقعی تصورناپذیر معجزات خود را به انجام می رساند . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۵/۰۲ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

گاهی خدا بادست شما ، دست دیگر بندگانش را می گیرد . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۴/۲۶ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

هر کجا عشق آید و ساکن شود 

هر چه ناممکن بود ، ممکن شود . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۴/۱۲ بابت تعداد ۲ پرونده بالغ بر ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

چه زیباست: 

بی قید و شرط عشق بورزیم 

بی دلیل ببخشیم  . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۴/۰۵ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

هیچ چیز ماندگار نیست ، جز خوبی ، عشق ، بخشش  . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۳/۲۹ بابت تعداد ۲ پرونده بالغ بر ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

—————————————————————————————————————————————————————————————————

زندگی تسلیم شما می شود ، هنگامی که دیگران را خوشحال می کنید  . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۳/۲۲ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

—————————————————————————————————————————————————————————————————

دستهایی که کمک می کنند ، مقدس تر از لبهایی هستند که دعا می کنند  . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۳/۰۸ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————————–

دستهایی که کمک می کنند ، مقدس تر از لبهایی هستند که دعا می کنند  . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۳/۰۱ بابت تعداد ۲ پرونده بالغ بر ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————————–

عشق یعنی سبز و جاری تا خدا

عشق یعنی گم شدن تا انتها . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۲/۲۵ بابت تعداد ۲ پرونده بالغ بر ۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————————–

خوشبختی :

رسیدن به خواسته ها نیست . . . 

بلکه لذت بردن از داشته هاست . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۲/۱۸ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

قشنگ ترین قرض الحسنه

واریز همیشگی لبخند به حساب دیگران است . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۲/۱۱ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۱.۰۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

—————————————————————————————————————————————————————-

“مهربان” بودن مهمترین قسمت “انسان” بودن است . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۲/۰۴ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

—————————————————————————————————————————————————————-

قشنگ ترین قرض الحسنه

واریز همیشگی لبخند به حساب دیگران است . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۱/۲۸ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————————

“انسانیت” بالاترین هنر ، زیباترین صفت و عالی ترین عبادت هاست . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۸/۰۱/۲۱ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۵۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————————

هیچ عشق و علاقه ای منجر به آرامش نخواهدشد ، مگر عشق به خدا . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۱۲/۲۲ بابت تعداد ۴ پرونده بالغ بر ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————————

خداوند گیرنده مطبوع را به اندازه بخشنده خوشدل دوست دارد . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۱۲/۱۵ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

 

————————————————————————————————————————————————————————

قهرمان واقعی کسی است که انسانیت را بی هیچ چشمداشتی هدیه می دهد . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۱۲/۰۸ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعداد ۱۰۰ سبد ارزاق توسط خیرین به مبلغ ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال که جمع کل مبلغ ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

 

——————————————————————————————————————————————————————-

قهرمان واقعی کسی است که انسانیت را بی هیچ چشمداشتی هدیه می دهد . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۱۲/۰۱ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————-

 “محبت” تنها کلیدیست که بی هیچ بهانه ای هر قفلی را باز می کند . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در چهارمین جلسه یکشنبه آخر ماه ۹۷/۱۱/۲۸ بالغ بر ۱.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————————-

خوشبختی یعنی:

واقف بودن به اینکه هر چه داریم ، از رحمت خداست . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۱۱/۲۴ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»


ای آفتاب روشن و ای سایه ی همای . . . 

ما را نگاهی از تو تمامست . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۷ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»


عشق همان چیزی است که به شما امکان می دهد بارها و بارها متولد شوید  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————–

مهربان واقعی ، مهربان است. بی منت و خالص   . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۱۱/۰۳ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————-

معجزه زندگی دیگران که باشید ، بی شک کس دیگری معجزه زندگی شما خواهدبود  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————-

هیچ چیز ماندگارتر نیست ، جز خوبی ، عشق ، بخشش  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۲ بابت تعداد ۲ پرونده بالغ بر ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————-

جاودان باد سایه دوستانی که شادی را علتند  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۰۵بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————–

زندگی یک پاداش است نه مکافات ، فرصتی است کوتاه تا ببالی ، ببخشی و زیبا بنگری  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۹/۲۸ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————————————-

آنچه که انجام می دهید بسیار تأثیرگذارتر است از آنچه که می گوئید  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۹/۲۱ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

کسی که خداوند بخشنده دارد خود به خود شاد است ، زیرا دلیلی برای غم ندارد  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————

خدای مهربانم ، عشق و بندگی را به ما بیاموز تا مثل تو مهربان باشیم  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۹/۰۷ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————-

زندگی تسلیم شما می شود ، هنگامی که دیگران را خوشحال می کنی . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۳۰ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

—————————————————————————————————————————————————————————-

خداوند در مواقعی تصورناپذیر معجزات خود را به انجام می رساند . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۲۳ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

—————————————————————————————————————————————————————————-

ماندگارترین اثر هنری انسان محبت است . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۰۹ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

چقدر شادی بخش است ، دلشاد کردن دیگران . . . 

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۰۲ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————

امید . . . همان صدای پای خداست

شاید شنیدنی نیست ، اما معجزه گر بزرگیست . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۶/۲۱ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————–

هیچ وقت برای یک شروع تازه با خداوند دیر نیست . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۶/۱۴ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 

آنگونه که یاری می کنی ، یاری می شوی . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۶/۰۷ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

عشق یعنی در مقام بخشش از آئین مپرس . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۵/۲۴ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————————————

مهربانی را اگر قسمت کنیم ، یقین دارم به ما هم می رسد . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۵/۱۷ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————————————-

بهشت وعده دوردستی نیست ، اگر بی بهانه خوب باشیم . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۵/۱۰ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————

فراموش نکن: اگر می خواهی با عشق زندگی کنی ، بایستی آن را با دیگران تقسیم کنی  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۵/۰۳ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————————-

اینجا قشنگ ترین جای زندگی است ، جایی که دوباره متولد می شوید  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۴/۲۷ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

   

——————————————————————————————————————————————————————————-

آینده شما با کارهایی که “امروز” انجام می دهید ساخته می شود نه کارهای “فردا”  . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۴/۲۰ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

اگر در قلبتان عشق باشد ، می توانید هر روز معجزه کنید . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۴/۰۶بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

اگر در قلبتان عشق باشد ، می توانید هر روز معجزه کنید . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۳۰ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

—————————————————————————————————————————————————————–

اینجا قشنگ ترین جای زندگی است ، جایی که دوباره متولد می شوید . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۱۹ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

————————————————————————————————————————————————————–

زیباترین آرایش برای دستان ، بخشش است. بنده خوب خدا باشیم . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۰۵ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

———————————————————————————————————————————————————————————–

بخشندگی ، آسمانی است برای نمایش پرواز پیش چشمان خدا . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۹ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

——————————————————————————————————————————————————————

امروز عشق و عاشقی را برای دیگران نویدبخش باش . . .

حاصل مشارکت خیرین و خیریه در جلسه هفتگی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲ بابت تعداد ۳ پرونده بالغ بر ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

«روابط عمومی مؤسسه خیریه امام حسین(ع)»

      

 

مهر گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code