موسسه خیریه امام حسین علیه السلام

به امید ساخت سرپناهی برای بی پناهی

به امید ساخت سرپناهی برای بی پناهی

پیام هیئت مدیره

فقر پدیده ای است کهنسال که هر زمان در آئینه ای جلوه گر شده و شاید بتوان گفت آنچه که باعث هبوط آدم از بهشت شد فقر معرفت بود و پس از آن ، کشته شدن فرزند آدم بدست برادرش نیز ریشه در یکی از انواع فقر داشت. شاید بطور روزمره کلماتی مثل فقر فرهنگی ، فقر اقتصادی ، زیر خط فقر و مشابه آنها را زیاد بشنویم که هر کدام دارای معنی و مفهوم خاص خود می باشند. اما آنچه از آموزه های دینی خود آموخته ایم اینست که همه ی آفریده ها سر تا پا نیاز و فقر مطلق دارند. فقط ذات پاک احدیت ، آن خالق بی نیاز غنی مطلق است و می توان اینچنین نتیجه گرفت که داشته ها و نداشته های ما بنا بر حکمت خداوندی و از اسباب آزمایش ما انسانهاست. فقیر موظف به حفظ آبرو ، ایمان و توکل خود است و انسان متنعم نیز موظف به پرداخت خمس ، زکات ، انفاق و رسیدگی به امور نیازمندان است. یادآوری این نمکته خالی از لطف نیست که بعضی از نعمت های الهی به اختیار انسان و بدست خودش ساخته و پرداخته می شود. با کمی انفاق از آنچه که خداوند روزیمان کرده چه خوب می توان عبادت کرد و به رضایت حق تعالی رسید. اما باید توجه داشت که کار خیر در روزگار ما مثل دیگر امور باید به شکل تخصصی و توسط کارشناسان مجرب اجرا گردد. زیرا اغلب کارهای خیر و انفاق های انفرادی مبتنی بر تحریک عواطف و احساسات بوده و نتیجه ای جز گداپروری ندارد. بنابراین لزوم تأسیس مؤسسات خیریه احساس می شود ، تا به جمع آوری هدایا و جذب مشارکتهای مردمی بتوان اقدامی مناسب در راستای فقرزدائی و حل مشکلات نیازمندان جامعه ارائه داد.

مؤسسه خیریه امام حسین(ع) در طول سه دهه فعالیت خود حدود ۸۸۰۰ خانوار را تحت پوشش قرار داده و نه تنها با تمرکز روی حل مشکل مسکن آنان را صاحب یک سقف و سرپناه کرده بلکه با کمک های دیگر جهت کارآفرینی ، تأمین ارزاق ، کمک در درمان ، ایجاد کلاسها و کارگاههای آموزشی ، تأمین هزینه های تحصیلی و . . . به لطف خداوند به گره گشائی از امور نیازمندان مبادرت نموده است.

مؤسسه خیریه امام حسین(ع) در ادامه این روند برای آینده نیاز مبرم به تأمین منابع نقدی و انواع مصالح ساختمانی دارد.

امید است با مشارکت شما عزیزان نیکوکار بتوانیم فرهنگ مددکاری را آنچنان گسترش دهیم که در فقرزدائی ، ایران زمین را بعنوان الگوی نیکوکاری در صحنه بین المللی معرفی کنیم.

والسلام

حسینعلی صرافان چهار سوقی

مدیر عامل