موسسه خیریه امام حسین علیه السلام
درباره ما

درباره ما

موسسه خیریه امام حسین (ع) در سال ۱۳۶۱ به همت جمعی از نیکوکاران محترم بنا بر پیشنهاد مرحوم حاج محمد امینی در راستای یاری رساندن به مردم جامعه تأسیس و به شماره ۳۴۳ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. مؤسسه خیریه امام حسین(ع) در طول سه دهه فعالیت خود حدود ۸۸۰۰ خانوار را تحت پوشش قرار داده و نه تنها با تمرکز روی حل مشکل مسکن آنان را صاحب یک سقف و سرپناه کرده بلکه با کمک های دیگر جهت کارآفرینی ، تأمین ارزاق ، کمک در درمان ، ایجاد کلاسها و کارگاههای آموزشی ، تأمین…[ادامه]

درباره ما
خواندم !

شماره حسابها

شماره حسابهای بانکی مؤسسه (جهت واریز وجوه نقدی)

بانک ملت جام: ۱۸  / ۱۹۱۷۷۲۹۴

بانک صادرات سپهر: ۰۱۰۲۲۴۶۹۵۶۰۰۳

شماره حسابهای شبای بانکی مؤسسه (جهت انتقال وجوه بین بانکی بصورت اینترنتی)

بانک ملت:  ۱۸ / ۶۸۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱۷۷۲۹۴ IR

بانک صادرات: ۵۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۲۴۶۹۵۶۰۰۳IR

شماره کارت بانکی مؤسسه (جهت انتقال وجوه بصورت کارت به کارت)

۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۲۷۴۶۲